SÉTA program

„A SÉTA, azaz Sajtó és Tanulás, a Pannon Lapok Társasága (PLT) által bevezetett médiapedagógiai program, mellyel szeretnénk elérni, hogy a magyar közoktatás szférájában jelenjen meg az újság mint oktatási eszköz. A PLT, 1997-ben indította el az azóta is sikeresen működő ZEUS (Zeitung und Schule, azaz újság és iskola) projektet.

A Pannon Lapok Társasága a németországi minta alapján kidolgozott egy olyan oktatóprogramot, melynek keretein belül az újságolvasást szeretnék megkedveltetni a tizenévesekkel. 2003 őszétől olyan közös “sétára” invitálják a szervezők a gimnáziumok és szakközépiskolák képviselőit, amelyben az oktatási intézmények a nyilvánosság mellett, a SÉTA tanórákkal hozzájárulnak a médiaprogramban résztvevő tanulókban a kritikus szemléletmód kialakításához. Tehetik ezt tanórai keretek közt – kiegészítve a magyar- (vagy bármely) órák szövegértési, szövegalkotási feladatait, olvasási és stilisztikai gyakorlatait, a sajtóműfajokkal foglalkozó elemzéseit –, illetve tanórán kívüli egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében, esetleg szakkör jelleggel; kinek hogyan illeszthető a pedagógiai programjába, órarendjébe, napi rutinjába.