Etikai kódex

PREAMBULUM

Más médiumokkal ellentétben a regionális újságok igen nagy szavahihetőségnek örvendenek. Ez a bizalom olyan tőke, amelyet nem szabad kockára tenni.

A SZERKESZTŐSÉG ÉS REKLÁM ELVÁLASZTÁSA

A szerkesztőségi információk és a fizetett közlemények világos szétválasztása érdekében kötelező betartani az alábbiakat:

  • A reklámszövegeket, reklámfotókat és reklámrajzokat egyértelműen felismerhetővé kell tenni. Vonalakkal kell elválasztani a szerkesztőségi részt a hirdetési felületektől.
  • A reklámüzenetek külalakjukat tekintve nem jelenhetnek meg az egyébként a szerkesztőségi részekre jellemző formában (írásmód, tipográfia).
  • A szokatlan elhelyezésű, megjelenésű vagy formájú különleges fajtájú reklámok esetében világosan jelezni kell, hogy hirdetésről van szó.
  • Az olyan mellékleteket és külön oldalakat, amelyeknél a szöveg és a hirdetések közvetlen tartalmi összefüggésben állnak egymással (szerkesztőségi ráadások), összességében hirdetésként kell feltüntetni. Ez vonatkozik azokra a hirdetők által finanszírozott és nem a szerkesztőség által összeállított mellékletekre is, amelyek szerkesztőségi sajtótermék benyomását keltik.
  • A burkolt reklám minden fajtája tilos. (A szerkesztőségi szövegekben nem szerepelhetnek például konkrét vállalkozási, pályázati címek, üzleti elérhetőségek, termékek árai, szolgáltatások díjai, összességükben, olyan reklám elemek, amelyek önmagukban, vagy bármilyen kombinációjukban az áru megvásárlásában, a szolgáltatás elfogadásában befolyásolhatják az olvasót, továbbá a hirdetésekhez nem készülhetnek szerkesztőségi tartalmi ráadások.) Ennek tudatos megsértése munkajogi következményeket von maga után!
  • A vállalatokkal / szövetségekkel folytatott szerkesztőségi együttműködést világosan fel kell tüntetni. Jegyek kisorsolása nem veszélyeztetheti a tudósítások függetlenségét. A sajtó számára szóló ingyenes belépőjegyeket szokásos módon át lehet engedni. Szerkesztőségi díjkitűzések esetén nem szabad megjelentetni a cégek logóját.
  • Üzletek összekapcsolása – például hirdetések eladása szerkesztőségi hozzájárulás ígérete ellenében – tilos. Közhasznú célok esetében – mint például a Ruhr-vidék, mint kultúrfőváros eseményeinek támogatása, vagy adománygyűjtés cunami áldozatainak javára – tájékoztatni kell a vezetőséget a tervekről és adott esetben ezek megvalósításáról.

A hirdetési mellékletek, a megszokott napilapi kereteket meghaladó, meghatározott témával foglalkozó külön oldalak és a világosan jelzett külön-kiadványok nem tartoznak a jelen irányelv szigorú szétválasztási szabályai alá.

A SZERKESZTŐSÉGEK FÜGGETLENSÉGE

A napilapok szerkesztőinek kötelessége ellenállni a hirdetők vagy más érdekeltek minden olyan próbálkozásának, amely arra irányul, hogy befolyásolja a napilap tartalmát. A szükséges publicisztikai függetlenséget nem szabad veszélyeztetni. A szerkesztőségi szolgáltatás nem eladó. Aki hírek és tudósítások terjesztése vagy elhallgatása érdekében pénzzel vagy egyéb előnyök nyújtása révén megvesztegethető, az súlyosan vét a Viselkedési Kódex ellen, és el kell bocsátani.

A kis figyelmességet (pl.: kis értékű reklámterméket) meghaladó mértékű ajándékokat nem szabad elfogadni.

A szerkesztők útiköltségét a szerkesztőség állja. A szolgálati utakat engedélyeztetni kell a főszerkesztőséggel; minden olyan kötelezettséget el kell hárítani, melynek célja valamilyen anyag megjelentetése.

Olyan utazásokon való részvétel előtt, ahol a szervező magára vállalja az újságírók minden költségét, alaposan meg kell vizsgálni az esemény hírértékét. 

A költségátvállalás alapszabályától el lehet térni, amennyiben a saját költségeket nem lehet kiszámítani, vagy az esemény rendezőjében megütközést keltene a dolog – pl.: megnyitó repülőutak. A puszta „kéjutazásokat” el kell utasítani.

Tilos a magán nyaralásokat kínáló ajánlatok elfogadása, még akkor is, ha erre a szolgálati utat követően kerül sor.

Szervezett utakról szóló tudósítások esetén az átláthatóság érdekében jelezni kell az olvasó számára a szervezői segítséget.

Autók átengedése csak újságban megjelenő tesztelés céljából történhet. A benzinköltségeket a kiadó viseli.

A sajtómunkatársaknak adott kedvezmények igénybevételét jelezni kell a főszerkesztőnek, amennyiben az ígért előny a kereskedelemben szokásos engedmények mértékét jelentősen meghaladja. Ez a szabályozás az érdekütközések elkerülését szolgálja.

Példa: Ha valaki a repülőtársaságok által az újságíróknak kínált magas árengedményeket magán repülés céljára veszi igénybe, kötelező ezt közölnie főszerkesztőjével. Valamilyen kedvezmény igénybevételének összekapcsolása egy tudósítással alapvetően kizárt.

Az értékpapírral folytatott nem nyilvános előzetes információkon nyugvó insider üzletek is tilosak. Az előzetes értesülések csak újságban való megjelentetés céljára szolgálnak, nem szabad ezeket üzleti vagy személyes előnyök szerzése érdekében felhasználni.